Kontakt

BLUpartners Sp. z o.o.

ul. Borków 44F, 04-786 Warszawa

+48 22 307 67 00

info[at]blupartners.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000534693, REGON: 360313579, NIP: 952-21-33-526