Outsourcing IT

W obecnych czasach każda firma aby być konkurencyjną i istnieć na rynku musi posiadać swoją własną strukturę informatyczną. Lepiej jest danej firmie skupić się na działalności i rozwijaniu w swojej branży a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie i specjalistów w branży IT – tak jest taniej i lepiej.

Outsourcing – polega na wykorzystywaniu zasobów zewnętrznych, podmiotom wyspecjalizowanym które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań niż robiło by się to we własnym zakresie.

„Zatem jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”
Henry Ford, 1923

Ceny naszych usług uzależnione są od:

  • ilości stanowisk komputerowych
  • sposobu budowy sieci
  • różnorodności usług uruchomionych w danej sieci komputerowej

Schemat działania obsługi Outsourcing:

outsourcing