Obsługa informatyczna firm

BLUpartners Sp. z o.o. oferuje swoim Klientom kompleksową opiekę informatyczną (zarządzanie systemami IT), dzięki czemu zapobiegamy sytuacjom kryzysowym w pracy urządzeń. Bazując na sprawdzonych metodach pracy, nasze działania wykonywane są zdalnie lub jeśli sytuacja tego wymaga, u Klienta. W trakcie okresu trwania umowy, nasza pomoc oferowana jest w trybie ciągłym.

Realizujemy następujące usługi informatyczne:

 • wdrożenie systemów
 • okresowe przeglądy systemów wraz ze stałą konserwacją i aktualizacją sprzętu i oprogramowania
 • diagnostykę oraz naprawy wynikające z awarii sprzętu lub oprogramowania
 • wypożyczanie urządzeń zastępczych
 • zapewnienie ciągłości pracy sprzętu i oprogramowania
 • ochronę przed utratą danych (system kopii zapasowych)
 • fachowe doradztwo w zakresie eksploatacji systemu
 • administrację stron internetowych i platform serwerowych
 • całodobowy monitoring systemów IT
 • szkolenia z zakresu obłsugi sprzętu i oprogramowania
 • wdrożenie polityki bezpieczeństwa
 • hosting