Wirtualizacje

BLUpartners Sp. z o.o. oferuje wdrożenia wirtualizacji środowisk informatycznych, które stanowią w obecnych czasach jeden z elementów optymalizacji wydatków ponoszonych na informatyzację organizacji.

Poprawnie wdrożona wirtualizacja środowiska informatycznego zapewnia przede wszystkim:

  • Redukcję kosztów utrzymania infrastruktury IT, poprzez lepsze wykorzystanie tzw. fizycznych urządzeń,
  • Łatwiejsze backup’owanie i odtwarzanie wirtualnych maszyn,
  • Łatwiejsze zarządzanie środowiskiem IT,
  • Zwiększenie dostępność systemów poprzez zastosowanie klastrów.

Oferujemy doradztwo, projekty, wdrożenia oraz utrzymanie środowisk wirtualnych opartych o technologie: Microsoft HyperV, VMware, Citrix i Oracle.